RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली ?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

पूर्वी आपण घर खरेदी करताना आपल्या गरजा व आपले बजेट किती आहे ह्याचा विचार करून परवडणारे घर बघत असू . आपल्याला हव्या हव्यश्य गोष्टी पूर्ण होत आहेत म्हणल्यावर बिल्डर कडून त्याठिकाणी फ्लॅट बुक करायचे ठरवत असू . बिल्डर पण ग्राहकाला खूष करण्यासाठी BROUCHER मध्ये त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये काय काय सुविधा आहेत ह्या बद्दल काही माहिती देत असे . ग्राहक पण त्याला हुरळुन जात असत आणि घर बुक करून कधी एकदा आपण स्वतःच्या घरात राहायला जाऊ असे होत असे त्यामुळे सर्व पैश्याची आर्थिक जुळवाजुळावं करून फ्लॅट बुक केला जाई . बिल्डर पण ग्राहक आला आहे म्हणल्यावर फ्लॅट बुक करून एक विशिष्ठ तारखेला फ्लॅट देऊ असे सांगत असे परंतु प्रत्यक्षात तसे काही होत नसे .
ग्राहक पण घराचा ताबा कधी मिळेल याकडे वाट बघत असे .काही दिवसांनी तो कंटाळून ग्राहक मंच मध्ये बिल्डर विरुद्ध लेखी तक्रार देई पण त्याचाही फारसा उपयोग होईना .तारीख पे तारीख ,परत राहायच्या खर्च परी खर्च , मानसिक त्रास सहन करणे हया गोष्टी होऊ लागले . त्याच प्रमाणे काळानुसार परिस्तिथी बदलल्यामुळे व आर्थिक धोरण बदलत गेल्या मुळे स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याकडे जास्त लोक वळले .
बिल्डर लॉबी खूपच मनमानी करत कित्येक लोकांना घरे मिळायला वेळ लागू लागला .ह्याने लोक इतके त्रासले कि सरकारला ह्यची नोंद घ्यावीच लागली . दिल्ली येथील काही कोटींचे गैरव्हवहार याने त्यातभर घातली आणि शेवटी सरकारला ह्याची दाखल घेत १५ मार्च २०१६ रोजी संपूर्ण देशात हा कायदा अमलात आणण्यात आला.
28 राज्यांतील (हा कायदा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू नाही)जेथे कायदा लागू केला जातो, फक्त तीन राज्यांनी ने एका नियमकाची नियुक्ती केली आहे. १४ राज्यांनी स्वतःची संकेतस्थळ काढली आहेत. हा कायदा बनूनआता जवळजवळ एक ववर्षा पेक्षा जास्त वेळ जहाला आहे आणि आता संपूर्ण ९२ सेकशन्स लागू जहाले आहेत .
महाराष्ट्र ,गुजराथ ,मध्यप्रदेश ,केरळ ,आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेश,बिहार ,पंजाब अँड दिल्ली यांच्यात MahaRERA सर्वात अग्रगण्य आहे. रेरा हा कायदा असून त्याची पोहोच व व्याप्ती खूप मोठी आहे .सर्वसामान्यांच्या साठी बनलेला हा कायदा संपूर्ण भारतातील बांधकाम व्यवसायात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल यात काहीही शंका नाही . अधिकाधिक राज्य ह्याचा सखोल अभ्यास करून हा कायदा अमलात आणतील आणि हे नवीन भारत निर्माणातील एक अत्यंत महत्वाचा मैलाचा दगड ठरेल.

लोकांना आपल्या बुक केलेल्या फ्लॅट ची घर बसल्या update व महिती मिळण्याच्या उद्देशाने उंबर घर ह्या सॉफ्टवेअरची निर्मिती झ्हाली आहे .उंबर घर हे देखील एकमेव software आहे जे रेरा साठीच बनवले आहे . अधीक माहीती साठी umberghar संकेत स्थळी भेट ज्ञा.

शेवटी असे म्हणता येईल कि हे नवीन #RERAERA तर नाहीना !

Will RERA Compliance bring sales boost to stale Real Estate Economy?

Conciliation forum & Settlement of Disputes by MahaRERA

RERA is a platform where an aggrieved home buyer can file a complaint directly on MahaRERA site. Government wants to promote and popularize the amicable and effective settlement of disputes arising with reference to Real Estate. And to offer speedy settlement of commercial disputes MahaRERA has also provided another Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism of Conciliation forum.
The article will also touch upon most common complaints. Can builders proactively avoid complaints? Are their any measures have grievance less and foster happy home buyers? Will the spirit of RERA i.e. transparency, faith and confidence, in the governing bodies & private builders, ever be established? We shall touch upon these concerns.

Background

RERA started with complain mechanism. Solving such grievances involved trials and legal proceedings. The conclusion of several cases has ended in compensation and penalty. Home buyers have been satisfied with the verdict and justice offered. Time and effort to number of pending complaints was very high. So as a Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism Conciliation forum was established.

Highlights of Conciliation forum

1. Aim is to have Mutual and amicable conciliation of dispute
2. Dispute settlement forum has 15 consumer representatives (from Grahak Panchayat Mumbai & Pune)
3. 18 developer/promoter members from associations like CREDAI and NAREDCO.( Confederation of Real Estate
Developers Association of India and National Real Estate Development Council).
4. The conciliation forum is headed by the secretary of MahaRERA.
5. The purpose of conciliation forum is to solve disputes amicably. And not take up a legal battle. (Legal as we
all know will mean waste of time, money and delayed verdict)

Common Reasons and Settlement

1. Most common matters of dispute are: Matters of Quality of construction, promised amenities,
late delivery and disputes rising due to money matters etc.
2. Grievances due to OC not granted conveyance deed, Title deeds and agreements.
3. Home buyers compensation norms are prescribed in the RERA Act. (section 59- Non registration : 10% of the cost
of real estate project or 3 years imprisonment, section 64, section 66, section 68)
4. In most cases buyers seeking cancellation and ask for a refund.
5. If matters are not resolved at Conciliation forum, it can be approached to appellate body MahaRERA

https://www.moneylife.in/article/maharera-evaluates-complaints-from-home-buyers-and-rules-against-builders-in-four-cases/52421.html

Can litigation / conciliation be avoided?

Complaints & litigations mean brand devaluation, loss of business, home buyer will see your project suspiciously and the domino effect is carried further. Hence miscreant and malpractice has no room in RERA Era. Transparency, trust and good communication will not allow such grievances to furnish. How can builder /promoter earn happy customers? Some strategies that promoter/ developers can adopt are listed below.

1. Amenities that are promised should be published on the website or brochures.
2. Property tracking mechanism should be built and shared with home buyers
3. After sales relation should be established
4. Communication should be on personal basis
5. RERA compliance certificates can be shared with the home buyers
6. Quarterly updates of building and common amenities can be shared.
7. Customers and bank can be notified of completion stages.
8. Payment collection should follow the prescribed RERA standards
9. In case of delays in project allottees should be informed
10. In situation of change in development plan and layout consent of allottees can be obtained
11. Aware and informed home buyers.

Millennials are the new home buyers. They have the power of internet, social media & forums. Without going through reviews they do not buy. In a sluggish industry and thinning profit margins there is no room for conciliations. Needless to say conciliation comes with compensation & penalties.
Find out how can you avoid this? Can you have happy home buyers?
Visit our site to find awakening tips and solution…

How has Business Changed for Real Estate Agent under RERA Act?

RERA aims to protect home buyers by laying down rules for agents and estate brokers. With around 8 to 9 lakh agents in the country things had been unorganised and no regulation existed in this segment. With RERA act in effect, only registered brokers will be able to sell new property, the rest will play in resale market. Only fair and organised agents can sell projects and properties. Business will be fair with no false promises to any clients. And regular training and certification on RERA guidelines will have to be carried out by RERA registered agents.

Highlights of RERA act for Agents:

 1. Marketing unregistered projects will attract penalty and cancellation of licence
 2. Validity of registration of Agent’s licence is for 5 years.
 3. Agents will Undergo a certification course and take up refresher course every year.
 4. Agent is required to maintain the books of accounts, records, and documents separately for each real estate project.
 5. Penalty for unregistered broker selling registered project.
 6. Cheating on Title documents, litigation, false promise of amenities, will all come to an end.
 7. This will improve the overall transparency and accountability in the sector.

How will RERA registered Agents, impact the industry and home buyers?

 1. Home buyers’ trust is likely to increase and this could lead to an increase in sales for brokers and builders.
 2. Home buyer with help of agents can make an Informed purchase decision on property.
 3. Agent will Help home buyers chose a RERA-compliant developer
 4. They will be consultants to buyers. They will educate customers with Title deeds, land documents, building certification documents, buyers’ right and so on.

How can Developers and Agents team up to contribute to growth in real estate sector?

 1. ‘Pictures speak a thousand words’, projects can exhibit more site photos, videos & install CCTv cameras for home buyers to have a good view of the development
 2. After stage completion they can inform the agents and announce to probable buyers of timely & competent speed of construction.
 3. Websites can have building wise details of development, this will ensure bookings & investments.
 4. Brokers can be informed of the sold & unsold inventory status at all times to enable spot booking
 5. All amenities on the brochure can be supported by appropriate photos
 6. Builders can Proactively share  RERA certificates with Agent members
 7. By supporting customers even after the agents role is over. Like Client Support post sales.
 8. All Disclosures on website can be clearly understood by home buyers
 9. Inclusion of brokers details explicitly on RERA website of projects (to prove authenticity of broker)

In conclusion, yes business has changed and will change for Real Estate Agent under RERA Act. RERA rules for agents and estate brokers will safeguard the rights of home buyers. You will see fair and organised agents selling projects and properties. Business will be transparent and no false promises will be made to any clients. Market will start believing in the phrase ‘Pictures speak a thousand words’.  A lot of site photos, videos & CCTv cameras installations will be seen at sites. Faith and trust will be restored in the coming years.

How is RERA and Transparency Related?

RERA was enacted to bring about transparency in the real estate market. Such need aroused due to lack of confidence of consumers in builders/promoters, poor access to legal documents and most importantly an absence of a government regulating body. In the RERA guidelines, developer has to register all his existing and upcoming projects under RERA and this will be monitored by authority and home buyers.
Builders have stringent compliance norms to follow. Umber Ghar software is developed out of his need. It is a bridge to RERA compliance requirements of the builder and their projects. Home buyers  through Umber Ghar- RERA filing software can have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment.

What is RERA ?

RERA or Real Estate Regulation and development act was enacted to bring about transparency
in the real estate market and enhance the consumer – developer relationship. It empowered the consumers to have better rights for his/her investments. Enabled builders to bridge the gap between them and their home buyers

What is the need of RERA?

RERA is a solution to a lot of problems floating in the real estate market. Like weak project progress monitoring, lack of confidence of consumers in builders, poor access to legal documents and most importantly an absence of a government regulating body.

How RERA functions?

Basically the developer has to register all his existing and upcoming projects under RERA, once registered the developer can give all the project relating information on the website. Maybe architectural details, construction plans, schedules etc. This happens before the sales and marketing starts.
After this the developer has to update the project status every 90 days in both physical and financial respects with the help of an engineer and C.A. This information will be provided to RERA and can be accessed by home buyers with the help of RERA registration number on RERA websites.

How does this benefit Consumers?

The consumer can now monitor all the progress and legalities on their own.
The builder has to complete the project on time if they want to avoid any legal action and penalty for delay
The builder cannot alter any part of the project as earlier specified without the consent of at least 2/3rd of the investors
What was promised by the developer has to be delivered.

Detail can be seen on https://maharerait.mahaonline.gov.in/PDF/FAQMergedPDF.pdf

How does this benefit Developers ?

With Transparency and confidence giving policy (RERA) sales will surely increase in real estate market and help bringing back the lost trust for developers.
Transparency is maintained throughout the progress of the project, at registration and after registration also. Return filing on every quarter is a mandate. Now all details regarding project progress and development, certificates and documents, CA ‘s audited reports are available.  There is no chance of any after sales complaints and if any arises there is a conciliation forum to address to redressals and grevances.
Marketing and branding opportunity is huge with the introduction of this act. A remarkably high customer satisfaction percentage can be obtained through this.

What is the role of Umber Ghar – Property Tracking application in all of this?

So now we see that legally there has to be transparency in real estate industry. Umber Ghar- RERA filing software is the medium to see through it. This software eases out all the compliance needs through its easy to use interface. Builders can update their project progress; certificates of architect, engineer and CA can be prepared and filed on the platform. Builder will get the most updated RERA website for his project.

On the other hand customers have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment. Facility of CCTv integration, video and photo uploads will establish a remote access to the site. Such transparency will improve the builders brand name.

In Conclusion RERA was enacted to bring about transparency in the real estate market. Home buyers through Umber Ghar- RERA filing software can have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment. Builders can efficiently, timely and accurately, carry out quarterly updates on the software. In effect faith and trust will be established between both the builder and home buyer mutually.

Gujarat RERA revises submission deadline for quarterly returns

Gujarat Real Estate Regulatory Authority (Gujarat RERA) has extended the deadline for promoters to file quarterly return as mandated by the RERA norms. As per RERA rules, all promoters are mandated to update the details of their registered projects with the Authority within seven days from the expiry of each quarter.

Continue reading »